stotteren2019-07-19T08:31:50+01:00

Stotteren

Stotteren wordt omschreven als “spraak die gekenmerkt wordt door veel voorkomende herhalingen of verlengingen van klanken of lettergrepen of woorden of door veel voorkomende aarzelingen of pauzes. Deze verschijnselen komen langdurig (minstens drie maanden) of veelvuldig voor en zijn zodanige ernstig dat het de vloeiendheid van de spraak duidelijk verstoort”. Stotteren kan zeer belemmerend werken voor de stotteraar. Zowel in het uiterlijke vlak (hoorbaar stotteren) als het innerlijke vlak (spreekangst, moeilijke woorden vermijden, minderwaardigheidsgevoelens). Logopedisch onderzoek en behandeling kan hierin zeer zinvol zijn.
De logopedisten van Sprekend Zuidhorn werken volgens de stotterrichtlijn van de NVLF.

Een bekende situatie? Maak dan een afspraak

Wilt u eerst nog wat meer informatie?

Aanmelden / Behandeltraject / Vergoeding

Mocht u twijfels hebben of er bij u of uw kind sprake is van stotteren dan kunt u de Screeningslijst voor Stotteren (SLS) invullen. Mocht er uitkomen dat logopedisch advies gewenst is, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de logopedisten van Sprekend Zuidhorn.

Wilt u meer informatie dan kunt u dit vinden op de website:
www.stotteren.nl