Loading...
home2019-01-15T13:49:28+01:00

Welkom bij praktijk voor logopedie Sprekend Zuidhorn

Binnen onze logopediepraktijk bieden wij hulp aan zowel kinderen als volwassenen. Wij bieden advies, onderzoek en behandeling op maat bij alle voorkomende spraak- en/ of taalproblemen, afwijkende mondgewoonten, stemproblemen, downsyndroom, stotteren, gehoorproblemen en spraakafzien, progressieve aandoeningen en niet aangeboren hersenletsel. Wij streven naar een optimale samenwerking met professionals uit het werkveld. Onze werkwijze is erop gericht om de cliënt zo goed mogelijk te laten deelnemen aan het dagelijks leven. Wij werken volgens de richtlijnen vanuit de NVLF zodat wij aan de meest recente kwaliteitseisen voldoen.

Onze behandelingen

Spraak-/ taalstoornissen

Begrijpt uw kind opdrachten of vragen niet? Geeft hij/ zij regelmatig geen of een verkeerd antwoord?

Afwijkende mondgewoonten

Dit kan een negatieve invloed hebben op het spreken, het gehoor, de gebitsstand en de gezondheid.

Logopedie bij Downsyndroom

Logopedie bij Downsyndroom start vaak al vanaf de geboorte (prelogopedie).

Bekijk al onze behandelingen

Onze werkwijze

Sprekend Zuidhorn bestaat uit twee logopedisten die gedreven en gemotiveerd zijn en elkaar (logopedisch) goed aanvullen. Werkplezier komt naar onze mening ten goede aan plezierig cliëntcontact en een geslaagde behandeling. Wij hechten er veel waarde aan dat de continuïteit is gewaarborgd en dat de cliënt hoogstaande zorg ontvangt.

MEER OVER ONZE MANIER VAN WERKEN

Wij verwelkomen je graag in onze praktijk

contact